15 Novembre 2013

Jacanje aktivizma organizacija civilnog drustva u BiH

 

Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH


Oblast intervencije
Bosna i Hercegovina

Cilj Projekta
Poboljšati sposobnost organizacija civilnog društva u BiH da organiziraju i provode kampanje zagovaranja, te osiguraju fondove za njihovu provedbu.

Donor
Vlada Velike Britanije

Projekat Provodi
Oxfam Italia, kancelarija u Bosni i Herzegovini


Period
oktobar 2013 – mart 2015

Kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u kampanjama zagovaranja, projekat podržava koncept aktivnih građana, odgovornog liderstva i transparentnog procesa donošenja odluka, uz učešće građana u kreiranju odluka koje direktno utiču na njihove živote.

Projekat će se provoditi u dvije faze: prva faza napredne obuke, te druga faza mentorstva i usmjerenja.
Obuka će se održati u Sarajevu, u dva ciklusa: 9.-13. decembra 2013. i 24.-28. februara 2014.
Obuka je usmjerena na jačanje vođa organizacija civilnog društva da bolje razumiju promjene u političkom i društvenom okruženju, te da im se približe metodologija i alati u planiranju i provedbi strategija zastupanja koje odgovaraju BiH kontekstu.
Po završetku programa obuke (prva faza projekta) učesnici će imati priliku da predstave ideje za kampanju zagovaranja koju će provoditi u periodu od aprila 2014.- marta 2015. godine. Pet kampanja će dalje biti podržano u drugoj fazi projekta, kroz proces mentorstva i usmjeravanja, te podršku u odnosima sa medijima, kao značajnim elementom u svakoj kampanji.
S ciljem postizanja većih efekata projekta, Oxfam će osposobiti učesnike da mogu svoje znanje i iskustvo stečeno kroz projekat prenositi drugim organizacijama civilnog društva.
Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora