Kuca zanata otvorena u Sarajevu

25 Ottobre 2013

Kuca zanata otvorena u Sarajevu

During the “House of Crafts” opening on 24. October 2013. in Sarajevo,

Kuca zanata

U Sarajevu je 24. oktobra 2013. otvorena “Kuća zanata”, multi-funkcionalni centar s namjenom promocije i očuvanja dragocjenih tradicionalnih zanata koji su vijekovima definisali Sarajevo i njegovu historiju.

Ovaj centar predstavlja značajan doprinos očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa Baščaršije, kao i doprinos obogaćenju turističke ponude grada.

Otvarajući „Kuću zanata“ Ambasador Republike Italije u BiH, Ruggero Corrias, je naglasio da se ponosi predstavljati vladu svoje zemlje kada su  u pitanju ovako inteligentni projekti, koji daju nadu mladim ljudima. „Mi ostajemo uz Kuću zanata i nastojaćemo je i dalje podržavati, kako bi zaživjela kao centar očuvanja starih zanata i sastavni dio kulturne i turističke ponude grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine“, rekao je dalje ambasador u svom izlaganju.
Jedinstvenost “Kuće zanata” na adresi Mula Mustafe Bašeskije 55, sadržana je u činjenici da ovaj centar pod jednim krovom objedinjuje i prikazuje naizgled nemoguće – kompletnu historiju sarajevskih zanatlija.

Multi-funkcionalni karakter „Kuće zanata“ ogleda se i kroz planirane aktivnosti: certificiranje zanatlija, promotivne i marketinške aktivnosti, informativno-izložbeno-edukativni program, te prodaju proizvoda i usluga.

Prema tome, centar ima ne samo promotivnu, nego i obrazovnu ulogu. Kao brazovni centar, „Kuća zanata“ podstiče prenos vještina iskusnih majstora na mlađe generacije, te uspostavu saradnje između zanatlija i modernih dizajnera, da zajedno istražuju nove načine integracije tradicionalnih motiva i simbola u moderni dizajn.

Svi proizvodi izloženi i dostupni u „Kući zanata“ rezultat su rada iskusnih zanatlija Baščaršije, te njihove saradnje sa studentima Akedemije likovnih umjetnosti tri grada – Sarajeva, Širokog Brijega i Trebinja, koja je uspostavljena pod istim projektom.

„Otvaranje Kuće zanata nije kraj, nego naprotiv, početak jednog prelijepog putovanja na kojem ćemo zajedno sa partnerima nastaviti rad na očuvanju tradicionalnih zanata, te na njihovoj promociji“, rekla je Silvana Grispino, direktorica Oxfam ureda u BiH, u svom govoru prilikom otvorenja ovog centra.

Bosnia, House of crafts

Kuca zanata

Promotivni zadatak “Kuće zanata” je da, kroz redovni program,  promovira stare zanate, kako lokalnom stanovništvu, tako i turistima, te posjetiteljima centra uopšte.

Ovaj jedinstveni, živi muzej teži da posjetiteljima pruži jedistven uvid u vještine usavršavane kroz mnoge generacije. U okviru „Kuće zanata“ redovito će se održavati pokretne izložbe različitih zanatskih umijeća, poput kujundžija, kalajdžija, opančara, kožara i drugih.

“Kuća zanata” u Sarajevu dio je projekta “Razvoj kulturnog turizma u Mostaru, Sarajevu i Skoplju”, kojeg provodi međunarodna nevladina organizacija Oxfam, ured u Sarajevu, pod programom SeeNet, a u saradnji sa lokalnim partnerima: Općinom Stari Grad Sarajevo, Kantonom Sarajevo i Gradom Sarajevo, te samim lokalnim zanatlijama.