3 Febbraio 2015

Oxfam u jugoistocnoj Europi

 

Oxfam u jugoistočnoj Europi


Mostar

Prisutan od ranih devedesetih prošlog stoljeća, Oxfam u jugoistočnoj Europi želi vidjeti građane osnažene jakim civilnim društvom, odgovornim privatnim sektorom i vladama, gdje svi ljudi imaju pristup ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodnim resursima koji im omogućavaju dostojanstven život.


Zajedno sa partnerima u regionu, fokusiramo se na podršku lokalnom održivom razvoju i na izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, da bi poboljšali uslove za život svim građanima, te kako bi svi oni mogli ostvarivati pravo na dostojanstven život.


Sve naše aktivnosti u jugoistočnoj Europi inspirirane su:


• Poboljšanjem mogućnosti i kreiranjem okruženja koje podržava male farmere te mala preduzeća, s ciljem promocije pravednijeg i održivog socio-ekonomskog razvoja.

• Suočavanjem sa rastućim problemom klimatskih promjena i zloupotrebe prirodnih resursa  koji zajedno sve češće povećavaju rizik od katastrofa u regionu.

 


Kako radimo?


Prepoznali smo rizik od visoke stope nezaposlenosti, te stalni rizik od povećanja broja porodica koje žive ispod granice siromaštva. Fokusiramo se na poboljšanje prilika i raspoloživih resursa za najugroženiju populaciju kao što su mladi ljudi, žene (naročito samohrane majke), te izolirane i društveno marginalizirane grupe ljudi bez stabilnih prihoda.

Podržavamo poboljšanu provedbu okolišnih standarda, te inovativno upravljanje prirodnim resursima, s ciljem uticaja na klimatske promjene i poboljšanje otpornosti siromašnih i ugroženih ljudi u ruralnim oblastima i gradovima.
Naš rad u jugoistočnoj Europi temelji se na potrebama lokalnih zajednica, koje smo identificirali tokom dugogodišnjeg iskustva i saradnje sa partnerima u regionu.

Osnovni sektori naših intervencija su:

 • Razvoj mikro i malih preduzeća u ruralnim i prigradskim naseljima, uspostava lanca vrijednosti  i fokus na razvoju i podrškci start-upovima te aktivnostima koje su usmjerene na tržište i donose prihod;
 • Poboljšanje kapaciteta korisnika i partnera da bi mogli ostvarivati svoja prava na održivu upotrebu zemljišta i fer poslovno okruženje, te da se mogu pozvati na bolje politike i prakse kada se ta prava ne poštuju ili ne provode;
 • Jačanje poduzetničkih vještina i duha, te promjena stava institucija, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i društva uopšte;
 • Obezbjeđenje prilika da se siromašne ljude u ruralnim oblastima učini otpornijim na klimatske promjene, degradaciju okoliša i transformaciju tržišta;
 • Poboljšanje pristupa uslugama za siromašne iz ruralnih oblasti koje će doprinijeti smanjenju siromaštva, povećanju prihoda i izgradnji otpornosti u okruženju koje se stalno mijenja;
 • Jačanje sposobnosti siromašnog stanovništva te njihovih organizacija da utiču na politike i institucije koje koje imaju uticaja na njihove živote.
 • Povećanje stepena upotrebe obnovljive energije te poboljšanje provedbe principa enegetske efikasnosti u privatnom životu, malim i srednjim preduzećima i zajednici.

 


S kim radimo?


Oxfamovo razumijevanje svijeta i naše uloge u borbi za promjene temelji se na partnerstvu.

Oxfam sarađuje sa organizacijama ili grupama aktivnim u ruralnim ili prigradskim oblastima, koje se u radu fokusiraju na kreiranje pozitivnih promjena za siromašne ljude, naročito žene i mlade.
 • Građani i organizacije civilnog društva
Nastojimo razumjeti potrebe građana da bismo kreirali zajednički glas. Sarađujemo sa zajednicom, fokusirajući se na siromašne i marginalizirane, većinom mlade i žene.
 • Vlade (lokalne i centralne)
Podržavamo decentralliziranu vlast, te formiramo partnerstva sa opštinama, želeći uticati na njihove prakse i podržati uvođenje principa dobre uprave.
 • Privatni sektor
Povezujemo se sa privatnim sektorom, angažovanim u oblasti korporativne društvene odgovornosti, te se trudimo uvezati lokalne zajednice sa privatnim sektorom i lokalnim vlastima.
Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

  informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

  EMERGENZA TERREMOTO TURCHIA - SIRIA

  AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

  dona ora