10 Luglio 2013

Podrska promociji struktura difuznog smjestaja u dolini rijeke Drine

 

Podrska promociji struktura difuznog smjestaja u dolini rijeke Drine

Bosnia and Herzegovina, Diving from Old Bridge Visegrad
Diving from Old Bridge Visegrad

Oblasti intervencije

Bosna i Hercegovina: Dolina rijeke Drine, opstina Foca
Ciljevi
Poboljsati turisticku privlacnost ruralne oblasti doline rijeke Drine kroz promociju odrzive turisticke ponude i ucesce organizacija civilnog drustva.
Partneri
Asocijacija Kallipolis, vodeci partner (Italija), opstina Foca, nacinoalni park Sutjeska (Bosna and Hercegovina)
Donator
Region Friuli Venezia Giulia
Period
Maj 2012 – novembar 2013

Bosnia and Herzegovina, Zepa - picnic spot on Drina lake
Zepa – picnic spot on Drina lake

Kao jedan od najstarijih nacionalnih parkova u Bosni i Hercegovini, Sutjeska privlaci netaknutom prirodom i zadivljujucom historijom. Uprkos tome, cijela oblast je pod uticajem stagnirajuce ekonomije i siromastva. Izvori porodicnih prihoda svode se na stocni uzgoj, poljoprivredu i proizvodnju mlijecnih proizvoda, pri cemu se jos uvijek koriste staromodne tradicionalne metode.

Dio te tradicije koja je jos u upotrebi su i  katuni, tradicionalni ruralni objekti koji se koriste tokom proizvodnje planinskog sira.

Ovi tradicionalni objekti predstavljaju veliki turisticki potencijal, koji je za sada neiskoristen. Oxfam Italia ce sa svojim partnerima, kroz ovaj pilot projekat, predstaviti novu formu odrzivog turizma koji se zasniva na tradicionalnoj arhitekturi katuna.

Predvidjene aktivnosti podrazumijevaju poboljsanje znanja o tradicionalnim ruralnim naseljima i objektima i njihovoj upotrebi (kroz mapiranje tradicionalnih ruralnih kuca, analizu njihovih karakteristika, definiciju smjernica za obnovu katuna  koje ce biti dio Razvojnog i konzervacijskog plana Naacionalnog parka Sutjeska), jacanje kapaciteta koji se ticu upravljanja difuznim smjestajem u ruralnim oblastima i obnovu dva katuna kao primjer.

Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora