Podrska radu Poslovnog centra Prijedor

18 Giugno 2013

Podrska radu Poslovnog centra Prijedor

Prijedor

Prijedor

Poslovni centar Prijedor je primjer najbolje prakse na lokalnom ekonomskom razvoju u jugoistocnoj Europi. Centar je osnovala opstina Prijedor, sa lokacijom u Upravnoj zgradi bivse fabrike celuloze i papira “Celpak”. (vise)

Cilj osnivanja ovakvog poslovnog centra je da se na jednom mjestu smjeste svi nosioci lokalnog ekonomskog razvoja.  Tokom 2011. godine izvrsena je kompletna rekonstrukcija vanjske stolarije na objektu, postavljena je vanjska izolacija i izvrsena djelimicna rekonstrukcija krova. U Centru su trenutno smjesteni: kancelarija regionalne privredne komore Banja Luka, zanatsko – preduzetnicka komora Prijedor, klaster drvne indutrije i industrije namjestaja “Drvo PD” i Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora “PREDA-PD”.
Izvrsenom rekonstrukcijom smanjena je potrosnja energenta za zagrijavanje objekta (drvo) za 30%, dok je potrosnja energije u ljetnom periodu za potrebe hladjenja prostorija smanjena za 25%.
Ovi rezultati su postignuti u saradnji Grada Prijedora i programa SeeNet, te projekta kojeg provodi Ekolosko drustvo Kozara, a podrzava Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Ukupna vrijednost radova je iznosila 200.000,00 KM (oko 102 000€), a koordinator svih aktivnosti je bila Agencija PREDA-PD.
Pored radova na poboljsanju energetske efikasnosti i uslova rada u Poslovnom centru, SeeNet je finansirao i izradu planova rada centra, manje nabavke opreme, izrade niza dokumenata i analiza potrebnih za rad Centra, te dio projektno tehnicke dokumentacije za izgradnju poslovne zone Celpak, u neposrednoj blizini Centra.
Program SeeNet je od samog pocetka rada u Bosni i Hercegovini podrzavao razvoj malih i srednjih preduzeca (MSPa) u Prijedoru, a PREDA-PD je dugogodisnji partner Programa.