7 Novembre 2013

Saradnja na energetskoj efikasnosti u Albaniji

 

Saradnja na energetskoj efikasnosti u Albaniji

Presentations of the “Guidelines of Energy efficiency at national level”
During the presentation

Od 19.-25. oktobra 2013. Oxfam je organizirao prezentacije “Vodiča za energetsku efikasnost  na nacionalnom nivou”. Prezentacije su odrzane u pet opcina u Albaniji: Shkoder, Vau Dejes, Koplik, Puka and Fus Arrez. Vodic je namijenjen za opcine i zajednice, te njihove politicke predstavnike, administrativne menadzere i eksperte koji bi trebali imati znacajnu ulogu u energetskom sektoru i smanjenju zagadjenja vazduha u okviru lokalnog i globalnog okruzenja.


Vodic i prezentacije su dio aktivnosti pod projektom “ Prenos znanja i tehnologije obnovljive energije u Albaniji i Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Oxfam u saradnji sa IFAD-om, a finacira Centar za europske inicijative (CEI).

Urbane, demografske i ekonomske promjene doprinose povecanju potrosnje energije u gradovima. To uzrokuje znacajno zagadjenje vazduha, kako u gradovima, tako i u predgradjima.  Ovakvi efekti, kao sto su emisija CO2 i efekat staklenika, uzrokuju stetna dejstva na cijelu planetu. Regionalne, nacionalne i politike zajednica, te politike tehnoloskih istrazivanja su kljucni elementi u procesu donosenja odluka. Buduci da su blizi svojim gradjanima i ostalim ekonomskim institucijama, opcine i zajednice su “idealni protagonisti” u izradi novih politika koje se ticu energije, a koje se zasnivaju na analizi potreba i zahtjeva stanovnistva da bi se definirale odgovarajuce politike u eksploataciji lokalnih energetskih resursa.

U posljednjih 15 godina veliki broj europskih gradova je proveo akcione planove za poboljsanje efikasnosti utroska energije koji se ticu zgrada, sistema za proizvodnju i distribucije energije, transporta, upravljanja otpadom, te optimalnog koristenja lokalnih resursa.

Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora