Zastita i valorizacija tradicionalnih proizvoda visoke kvalitete

10 Luglio 2013

Zastita i valorizacija tradicionalnih proizvoda visoke kvalitete

Bosnia and Herzegovina Nevesinjska olimpijada

Nevesinjska

Oblasti djelovanja

Bosna i Hercegovina: oblast Hercegovine, opstine Nevesinje, Trebinje, Stolac, Mostar i Hercegovacko-Neretvanski kanton
Ciljevi
Promocija integrisanog ruralnog razvoja u Hercegovini kroz valorizaciju tri tipicna lokalna proizvoda
Partneri
REDAH – Regionalna agencija za ekonomski razvoj Hercegovine i  CRRP – Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu, Turisticka zajednica hercegovacko-neretvanskog kantona; udruzenje Ekoline, pcelarska zadruga Zalfija, udruzenje poljoprivrednih proizvodjaca Nevesinja, udruzenje “Okusi Hercegovinu”
Donator
Ministarstvo vanjskih poslova Italije
Period
april 2008 – april 2012

 


Cheese from the sack

Cheese from the sack

 

Aktivnosti

Podrska poboljsanju kvaliteta i kvantiteta u proizvodnji mlijeka, vina i pcelaskih proizvoda, izgradnji kapaciteta javnog i privatnog sektora u ruralnom razvoju, jacanje usluga za proizvodjace u oblasti marketinga poljoprivrednih proizvoda, te valorizacija tipicnih lokalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda i rukotvorina, uspostava tri udruzenja/zadruge sa osnovnom misijom zastite, valorizacije i komercijalizacije dragocjenog mlijeka, sira, vina i pcelarskih proizvoda, jacanje udruzenja Okusi Hercegovinu.