26 Giugno 2014

Dankan Grin i Hju Kol na sastanku sa predstavnicima civilnog drustva u BiH

 

Dankan Grin i Hju Kol na sastanku sa predstavnicima civilnog društva u BiH

Duncan Green and Hugh Cole
Duncan Green and Hugh Cole

Duncan Green, Oxfamov viši strateški savjetnik i Hju Kol, šef savjetodavnog tima Oxfam GB za zagovaranje i savjetovanje, susreli su se sa predstavnicima civilnog društva iz BiH 17. i 18. Juna 2014. godine. Ovaj sastanak je dio kontinuirane podrške koju Oxfam pruža organizacijama civilnog društva u BiH u jačanju kapaciteta iz zagovaranja i građanskog aktivizma.

Oba su gosta primijetila veliku energiju koju civilno društvo u BiH ulaže u promjene, ali i frustraciju kojoj su uzrok oni koji donose odluke u zemlji, te opasnost od isključivanja politike iz kampanja za promjene.
“To nikako nije dobro. Ne možemo odustati od politike, naročito onda kad želimo promjene. Ona je naša sudbina. Želimo li promjene sa dugoročnim efektom, moramo uključiti donosioce odluka u naše kampanje. Morate ih pridobiti na svoju stranu.” Rekao je Dankan Grin tokom sastanka sa predstavnicima civilnog društva.
“Ovo je jedno od mojih najbolje provedenih jutara,” komentarisao je dalje sastanak, nakon prezentacije pet kampanja, kreiranih u okviru Oxfamovog projekta “Jačanje organizacija civilnog društva u BiH”. “Čuo sam neke veoma dobre ideje za kampanje, te vam iskreno želim uspjeh sa njima!”

Dankan je dodao i neke prijedloge, koji proizilaze iz vlastitog iskustva:

“Tokom kampanja, morate se postaviti u poziciju donosioca odluka, da biste shvatili njihovo razmišljanje, te šta ih pokreće u akciju. Negativne polazne tačke nisu dobre za kampanje, zato pokušajte razmišljati pozitivno, te izbjegavajte velike ciljeve. Bolje je poduzimat imale dostižne korake na putu prema velikom cilju. Postavljanje velikih ciljeva često završi s frustracijama i neuspjehom.”
Kao jedan od bitnih problema, učesnici su naglasili da organizacije civilnog društva u BiH ne uživaju povjerenje građana, u zemlji gdje ih ima preko 10 000 registriranih. S druge strane, nedostaje im znanja i sposobnosti kako da tu situaciju poboljšaju.
Nedavne poplave u BiH su unekoliko doprinijele boljem profiliranju organizacija civilnog društva u BiH javnosti, ali generalno, ove organizacije prati loš glas. Zbog toga, učesnici su izrazili mišljenje da bilo potrebno strateški organizirati javne kampanje i aktivnosti, s ciljem poboljšanja reputacije i povjerenja građana u organizacije civilnog društva.

Iako se sa ovim slažu, oba gosta su imala nekoliko konstuktivnih ideja iz soptvenog iskustva o tome kako ove organizacije mogu, uz dodatan napor, popraviti povjerenje javnosti. Tako su, na primjer, naglasili da organizacije moraju raditi na sopstvenoj transparentnosti i društvenoj odgovornosti, tako što će informacije o njima i njihovom funkcionisanju biti javno dostupne, te da se ponašaju odgovorno. Jedan od načina je da se u aktivnostima udružuju sa onim organizacijama i grupama koje već imaju jaku reputaciju i povjerenje javnosti. Rad u savezu daje bolje krajnje rezultate, te je poželjno izbjegavati rad na individualnoj osnovi. Savezi su takođe neophodni, kako se izvori financiranja stalno smanjuju, što se neće popraviti u budućnosti, tako da su savezi neka vrsta garancije za bolju financijsku podršku, bolju vidljivost i nastavak rada na pozitivnim rezultatima.


Oxfamov projekat je omogućio da 12 nevladinih organizacija iz BiH ojačaju svoje kapacitete i sposobnosti za kampanje za promjene koje oni vide kao potrebne u lokalnim zajednicama, te da motiviraju građane da budu aktivniji učesnici u tim promjenama.

Tokom projekta, organizirane su dvije obuke iz zagovaračkih vještina, koje su obuhvatile različite aspekte rada na promjenama i kako ih učiniti mogućim. Na zahtjev učesnika, Oxfam je organizirao dodatnu obuku o kreiranju videa, te upotrebi društvenih mreža u kampanjama, koje su bile praktične prirode. Učesnicima su približeni osnovni elementi video produkcije i društvenih mreža, pozicioniranje poruka kako bi na najefikasniji način doprijeli do ciljane publike. Na kraju su svi učesnici kreirali kratki video na temu po sopstvenom izboru.
“Obuka koju je organizirao Oxfam je među najboljim i najkorisnijim u mojoj profesionalnoj karijeri. Odabrani treneri su bili vrlo profesionalni u prenošenju praktičnih vještina. Takođe, veoma cijenim konkretne rezultate obuke – nove vještine i znanja, te konkretnu kampanju, koju smo osmisili pod stručnim vođstvom tokom obuke, te koju ćemo sada provoditi. Veoma su nam važna i brojna nova poznanstva i kontakti koje smo stekli!” rekao je Zoran Petrović,  iz MDP Inicijativa, Doboj.

“Sastanak sa Dankanom i Hjuom je bio veoma koristan – čuli smo konkretne primjere, sugestije za kampanje koje planiramo provesti, te vrijedne savjete o promjenama koje bismo trebali napraviti u svom pristupu, da bismo ostvarili postavljene ciljeve. Hvala na podršci našoj i drugim organizacijama koju pružate in a ovaj način!” rekla je Belma Panjeta Musić, iz CEI “Nahla”.

Podrška organizacijama civilnog društva se nastavlja kroz proces mentoringa, do marta 2015. godine.

Duncan Green (Dankan Grin) je viši strateški savjetnik za Oxfam. Njegov dugogodišnji rad u međunarodnom razvoju počinje još 1979, putovanjem u Južnu Ameriku. Živio je u Argentini, Peruu, te El Salvadoru. Radio je kao novinar i pisac, te je autor nekoliko knjiga o Latinskoj Americi.

Kasnije, svoje djelovanje proširio je na Aziju i Afriku, te se 2004. godine pridružio Oxfamu u svojstvu  Šefa odjela za istraživanja. Od 2012. godine Dankan radi kao viši strateški savjetnik za Oxfam. Njegova knjiga “From poverty to power” (“Od siromaštva do moći”) je direktan rezultat brojnih godina koje je uložio u istraživanja. Dankan je i autor zanimljivog i informativnog bloga, istog naslova kao i knjiga.
“Namjena ovoga je da bude konverzacija, prilika da se razmijene saznanja, mišljenja, argumenti i stvarno iskustvo sa terena, te sve ono što razvojnu oblast čini fascinantnim.” Kaže Dankan u uvodu na svom blogu.
Dankanov blog možete pratiti ovdje, gdje je upravo objavio svoje utiske iz BiH.

Hugh Cole (Hju Kol) je na čelu Oxfamovog (GB) tima za zagovaranje i kampanje, te pruža stratešku podršku programima zagovaranja u drugim zemljama, te razvoju zagovaračkih sposobnosti Oxfama i partnera u ekonomijama u razvoju, kao što su Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika i druge. Vodio je Oxfamove (GB) kampanje o klimatskim promjenama tokom 2011-2012. Hju je jedan od aktivnih učesnika u kreiranju politike koja se tiče klimatskih promjena, kreiranju kampanje i prilagodbe programa u Južnoj Africi, gdje je takođe značajno doprinio povezivanju vlade, akademske zajednice i privatnog sektora, te podržao Južno Afričke i Pan-Afričke grupe civilnog društva.

Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora