22 Luglio 2014

POČINJE KAMPANJA ZAŠTITE PTICA JADRANSKOG MIGRATORNOG PUTA

 

POČINJE KAMPANJA ZAŠTITE PTICA JADRANSKOG MIGRATORNOG PUTA

PosterPtice bez granica”, naziv je kampanje podizanja svijesti o potrebi borbe protiv krivolova i zaštite ptičijih staništa, koju su pokrenuli Oxfam i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, u saradnji sa partnerima Naše Ptice i  Novi val  iz Bosne i Hercegovine, te Opština Tivat iz Crne Gore. Kampanja je dio projekta ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu:Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore“. Ova inicijativa primarno je usmjerena ka zaštiti Hutovog blata u BiH i Tivatskih solila u Crnoj Gori, kao dijela  Jadranskog migratornog puta.


mali vranacKampanja je realizirana 19. i 20. jula 2014. godine, na graničnom prelazu Zubci-Sitnica, između Trebinja (BiH) i Herceg Novog (Crna Gora), uz saradnju sa Graničnom policijom obje države. Posjetiteljima je skrenuta pažnja na probleme vezane za borbu protiv krivolova, očuvanje ptičijih staništa ovog migratornog puta , te uspostave watchdog inicijative, što su i glavni ciljevi ove kampanje.  Na graničnom prelazu su se mogle dobiti informacije o tome kako se može pomoći u zaštiti ptičijeg fonda, a sve uočene nepravilnosti se mogu prijaviti na stranici www.orniba.ba


njorkaDo sada je na području Hutovog blata registrovano 249 vrsta ptica, stalno ili povremeno nastanjenih, od kojih  su kao  najugroženije identifikovane mali vranac (Phalacrocorax carbo) i patka njorka (Aythya nyroca). Na području Tivatskih Solila do danas je registrovano 113 vrsta ptica, a najugroženije su žličarka (Platalea leucorodia) i  ždral (Grus grus).
Imajući u vidu da ptice ne znaju za granice, ORNIBA projekat obuhvata različite vidove prekogranične saradnje, čiji  važan dio čini kampanja “Ptice bez granica”, kao i uspostava prekogranične mreže nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša, zajedničko učešće na treninzima i u kampanjama podizanja svijesti,  te zajedničko prikupljanje i prezentovanje podataka  tokom konferencija, te kroz dokumente koji će pomoći u izradi Akcionog plana za zaštitu ptičijih vrsta ovog područja, što treba da bude krajnji cilj svih aktivnosti.
Kampanja podizanja svijesti o potrebi borbe protiv krivolova i zaštite ptičijih staništa  je dio  projekta „ ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu:Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore“.
Projekat finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranična saradnja Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora