10 Luglio 2013

Za bolji status vode rijeke Drine: Aktivnosti civilnog drustva na promociji javno-privatnog partnerstva za bolje upravljanje rijekama

 

Za bolji status vode rijeke Drine: Aktivnosti civilnog drustva na promociji javno-privatnog partnerstva za bolje upravljanje rijekama

 

Bosnia and Herzegovina, Visegrad
Visegrad

 

Oblasti djelovanja

Bosna i Hercegovina: opstine Visegrad, Bratunac i Srebrenica (dolina rijeke Drine)
Ciljevi
Osnaziti organizacije civilnog drustva u podrsci kreiranju parnterstva izmedju nekoliko aktera za postizanje boljeg statusa vode rijeke Drine u skladu sa EU okviran direktiva za vode.
Partneri
Udruzenje zena “Priroda” – Bratunac, Nevladine organizacije “TIDA” – Srebrenica i (pridruzeni partner) “Prijatelji Srebrenice” – Srebrenica
Donator
Europska unija
Period
decembar 2010 – oktobar 2012

 


Bosnia and Herzegovina, Gruber spa in Srebrenica
Gruber spa in Srebrenica

 

Aktivnosti

Uskladjivanje lokalnog Akcionog plana za okolis izmedju vise opstina,  aktiviranje podrucne kancelarije za rijeku Drinu (planirane u zakonu o vodama), uspostava i najbolje prakse EU u osnivanju i upravljanju agencije za vode, razvoj preporuka u svrhu zagovaranja, provedba pilot aktivnosti za smanjenje plutajuceg otpada na Drini, kroz lociranje kontejnera za otpad i mikro-grantova za smanjenje nelegalnih deponija otpada, te edukativne i prezentacione aktivnosti.
Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora